Ε.Ε.: Τα προβλήματα ενισχύουν τους δεξιούς λαϊκιστές και την άκρα δεξιά