Η απάλειψη της συλλογικής μνήμης των λαών και οι πρωταγωνιστές της