“Λαϊκό, είναι ό,τι είναι εφικτό και λαϊκισμός είναι το ευκταίο”