ΜΙΛΤΟΣ ΚΥΡΚΟΣ “Ξεπεράσαμε το δίλημμα Αριστερά-Δεξιά”