Να δώσουμε τη μάχη για τη δημοκρατική οικονομία και την πολιτική κυριαρχία