Οι “εταίροι” και εμείς. Η γερμανική ηγεμονία και ο Αισχύλος