Τα μηνύματα της “Charlie Hebdo” για μια δημοκρατική Ευρώπη