Το χρέος μας τώρα που τελειώνουν οι μπαταρίες τους