Φάρατζ, Λεπέν και Λούκε σέρνουν τον ευρωπαϊκό χορό