Γιάννης Σταυρακάκης

Καθηγητής ΑΠΘ

Αλέξανδρος Κιουπκιολής

Λέκτορας ΑΠΘ

Νίκος Νικήσιανης

Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Γιώργος Κατσαμπέκης

Υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ

Θωμάς Σιώμος

Υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ

Ιωάννα Γαρέφη

Tεχνική Υποστήριξη