Αντ. Σαμαράς: “Η κατάρρευση της μεσαίας τάξης απειλεί τη δημοκρατία”