Προς αντιφασίστες νέους…

October 19, 2014 Printed Greek Press Clipping