Συσπείρωση της Αριστεράς, Οργάνωση των δικτύων του λαού

September 7, 2014 Printed Greek Press Clipping