“Ανάσα αξιοπρέπειας” στις πλατείες όλης της Ελλάδας