Από που κι ως που ένα σκάρτο 30% πάει με εκβιασμό να μας βγάλει από το ευρώ;