Ας προχωρήσουμε προς τους νέους ορίζοντες της εποχής μας