Αυτή η Ε.Ε. είναι εχθρός του Νότου και εχθρός της Δημοκρατίας