Αυτοί με τους θύτες, εμείς με τα θύματα των Μνημονίων