Βενεζουέλα-Ελλάδα, αμοιβαία αλληλεγγύη και στήριξη