Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση