Ζαν Λικ Μελανσόν: “Η Ευρώπη δεν είναι βιώσιμη αν κυριαρχείται από μία μόνο χώρα”