Η Αριστερά ή θα είναι καθενός ή δεν θα ‘ναι κανενός