Η διάλυση του πολιτικού συστήματος και ο νέος φορέας