Η “επαναστατική χρεοκοπία” και τα αποτελέσματά της