Η Ευρωπαϊκή Ενωση απέναντι στη ριζοσπαστική Αριστερά