Η καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας χτυπά ασθενικά στις Βρυξέλλες