Λόγος περί δημοκρατίας ξανά: συνδιαλλαγή, αίτημα ελευθερίας και ισότητας