Μαζί με τις εκλογές, την ίδια μέρα να γίνονται και δημοψηφίσματα