Με αφορμή τις “εκδηλώσεις στήριξης της κυβέρνησης”