Μια κοινωνία μικρομίσους, πολιτικού αδιεξόδου και αριστερής απομάγευσης