Ν. Σιδέρης: “Η Ευρώπη βιώνει έναν ιδιότυπο πόλεμο”