Οι διανοούμενοι, η Αριστερά και η πρόκληση της αντι-ηγεμονίας