Οταν ο δογματισμός της μοναδικής αλήθειας πνίγει τη διαλεκτική