Ο κ. Τσίπρας, η κα Βούλτεψη, ο Α. Παπανδρέου και οι θεσμοί