Στην Ελλάδα αναβιώνει η ελπίδα της ευρωπαϊκής αριστεράς