Συνταγματική αναθεώρηση για τις ανάγκες του συστήματος