ΣΥΡΙΖΑ: Αδυναμία προσαρμογής στην οικονομική πραγματικότητα