Συσπείρωση της Αριστεράς, Οργάνωση των δικτύων του λαού