Την “επόμενη μέρα” ο λαός χρειάζεται πιο ισχυρό ΚΚΕ