ΦΙΛΙΠ ΠΕΤΙΤ, πολιτικός φιλόσοφος: Η “κατάρα του χρήματος” εξασθενίζει τη δημοκρατία