ΧΑΒΙΕΡ ΘΕΡΚΑΣ: “Ανόητος ή φανατικός όποιος νομίζει ότι κατέχει την αλήθεια”