25 χρόνια από την πτώση του Τείχους: Η δημοκρατία σε υποχώρηση;