Στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1, κατά το πρώτο εξάμηνο του προγράμματος, η Ομάδα Έργου εντόπισε και κατέγραψε αναλυτικά το σύνολο της διεθνούς βιβλιογραφίας που άπτεται του υπό μελέτη θέματος ιδίως ως προς τις εξής διαστάσεις:

  1. Τις θεωρίες του λαϊκισμού, όπως έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφορετικών θεωρητικών παραδόσεων, και
  2. Την ιστορία των λαϊκισμών, παραδοσιακών και νέων.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε εξαντλητική διερεύνηση της βιβλιογραφίας για την ιστορία μίας σειράς εμβληματικών λαϊκιστικών κινημάτων, όπως οι Ρώσοι Ναρόντνικοι, ο Αμερικανικός αγροτικός λαϊκισμός (19ος αιώνας), ο λαϊκισμός στη Λατινική Αμερική από τα μέσα του 20ου αιώνα ως και σήμερα, η σύγχρονη ευρωπαϊκή λαϊκιστική ακροδεξιά, αλλά και η ελληνική περίπτωση. Ταυτόχρονα, καταγράφηκε η βιβλιογραφία γύρω από τις σύγχρονες θεωρίες του λαϊκισμού, εκείνες που τονίζουν τις κοινωνικές βάσεις του φαινομένου, όσες το αντιμετωπίζουν ως ιδεολογία, ως πολιτικό ύφος/στυλ ή ως μορφή πολιτικού λόγου, αλλά με αναφορά και σε προσεγγίσεις που αρνούνται εν πολλοίς τη δυνατότητα δόκιμης άρθρωσης μιας θεωρίας του λαϊκισμού.

Διερευνήθηκε αναλυτικά πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών (βιβλία, επιστημονικά άρθρα, ηλεκτρονικές πηγές, κ.λπ.). Οι κυριότερες από τις αναφορές αυτές και το περιεχόμενο των επιχειρημάτων που περιλαμβάνουν χρησιμοποιήθηκαν στη σύνταξη μιας αναλυτικής αναφοράς, διαρθρωμένης σύμφωνα με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

  1. Ιστορία των λαϊκισμών

1.1.   Ναρόντνικοι: O ρωσικός λαϊκισμός και η «πορεία προς τον λαό»
1.2.   Το αμερικανικό People’s Party και οι «επίγονοί» του: Ο λαϊκισμός στο καπιταλιστικό προσκήνιο
1.3.   Λατινική Αμερική: Παλιοί και νέοι λαϊκισμοί στην ημι-περιφέρεια
1.4.   Σύγχρονη ευρωπαϊκή ακροδεξιά, εθνικισμός, διαφοριστικός ρατσισμός, δεξιός ριζοσπαστισμός, ακροδεξιός λαϊκισμός: Όψεις ενός σύνθετου φαινομένου
1.5.   Η ελληνική περίπτωση: Ο λαϊκισμός στην μεταπολίτευση

  1. Θεωρίες του λαϊκισμού

2.1.   Κοινωνικές βάσεις του λαϊκισμού: μεταβατικό πλαίσιο, οργανωτική μορφή, ταξική διάρθρωση, κινηματικός χαρακτήρας
2.2.   Από την κοινωνική βάση στην ιδεολογία: Λαϊκισμός και εθνικισμός
2.3.   Ο βαθμός μηδέν της ιδεολογίας: Ο λαϊκισμός ως πολιτικό ύφος/στυλ
2.4.   Από την ιδεολογία και το ύφος στον λόγο× από τις κοινωνικές βάσεις στην πολιτική λογική: Η συμβολή του Ernesto Laclau
2.5.   Η άρνηση της θεωρίας: Η φαινομενολογική τυπολογία της Margaret Canovan και η σύγχρονη αναβίωσή της