Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το ερευνητικό πρόγραμμα POPULISMUS διοργάνωσε τριήμερο διεθνές μεθοδολογικό εργαστήριο (international workshop) με σκοπό την εις βάθος διερεύνηση σημαντικών θεωρητικών, μεθοδολογικών και αναλυτικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ανάλυση του λαϊκιστικού λόγου, βάσει της διεθνούς έρευνας στο πεδίο αυτό. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου 2014 με τη συμμετοχή διεθνών και Ελλήνων ομιλητών που εξειδικεύονται στο πεδίο της μελέτης και της μεθοδολογίας της.

Το διεθνές εργαστήριο εξυπηρέτησε μια σειρά από επάλληλους στόχους:

  • Καταρχάς, την μεθοδολογική κατάρτιση των μελών της ερευνητικής ομάδας πάνω σε τεχνικές της ανάλυσης λόγου και μεθόδους της κοινωνικοπολιτικής έρευνας ικανές να προσφέρουν ερευνητικά εργαλεία χρήσιμα στην συγκριτική αποτύπωση, χαρτογράφηση και ερμηνεία του λαϊκιστικού λόγου σε μια πλανητική προοπτική.
  • Την οριστικοποίηση, μέσω του επιστημονικού διαλόγου, των ερευνητικών ερωτημάτων και την λεπτομερή επεξεργασία μιας εναργούς μεθοδολογικής στρατηγικής (με αναφορά στο εννοιολογικό και θεωρητικό οπλοστάσιο της Σχολής του Essex) για την επαρκέστερη προετοιμασία των επόμενων σταδίων της έρευνας.
  • Την διασύνδεση του ερευνητικού έργου με τον ευρύτερο πανεπιστημιακό χώρο και την δημόσια σφαίρα μέσω της παρακολούθησης των εργασιών και της συμμετοχής στις συζητήσεις άλλων ερευνητών καθώς και μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών, και την ανάπτυξη στοχευμένης στρατηγικής δημοσιότητας.
Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του εργαστηρίου, η ερευνητική ομάδα συνέταξε τεχνική αναφορά πάνω στην πορεία της έρευνας με τα κομβικά ερευνητικά ερωτήματα του προγράμματος και τον βασικό προσανατολισμό του (υποθέσεις εργασίας, εννοιολογικές κατευθύνσεις) που προετοίμασε το έδαφος του διεθνούς εργαστηρίου και συζητήθηκε διεξοδικά σε αυτό.
Στο διεθνές εργαστήριο συμμετείχαν διαπρεπείς ομιλητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού (μεταξύ των οποίων οι Jason Glynos, Aurelien Mondon, Ryan Brading και η κύρια ομιλήτρια του εργαστηρίου Chantal Mouffe, καθηγήτρια πολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο του Westminster και ιδρυτική φιγούρα της Σχολής του Essex στην ανάλυση λόγου) ενώ έλαβαν μέρος, πέρα από την ομάδα έργου του POPULISMUS, και διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες (μεταξύ άλλων, ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Νίκος Δεμερτζής, οι καθηγητές του ΑΠΘ Γεράσιμος Βώκος, Ελίζα Κητή, κ.α.). Οι εισηγήσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεματικών, από τα μεθοδολογικά εργαλεία της γλωσσολογίας και της ανάλυσης λόγου και την εφαρμογή τους στην πολιτική ανάλυση μέχρι την χρησιμότητα της κοινωνιολογίας των συγκινήσεων στην ανάλυση του λαϊκιστικού φαινομένου, και από την αποτίμηση του ακροδεξιού λαϊκισμού στο ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι την σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας και την ιστορική προσέγγιση των λαϊκισμών της αριστεράς και της δεξιάς σε συγκριτική προοπτική.