Η Ενότητα Έργασίας 2 του προγράμματος Populismus που διήρκεσε πέντε (5) μήνες στόχευσε στην συλλογή υλικού απο σχετικά αρχεία, βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα, την επιτόπια ενημέρωση και την ερευνητική συνεργασία με επιστήμονες που εξειδικεύονται στις χώρες-στόχους της εμπειρικής διερεύνησης του προγράμματος, αλλά και την διενέργεια συνεντεύξεων με πολιτικούς ακτιβιστές.
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μελών της ομάδας σε χώρες της Λατινικής Αμερικής που θεωρούνται επίκεντρα λαϊκιστικής πολιτικής κουλτούρας, όπως η Αργεντινή (περονισμός, κιρσνερισμός) και η Βενεζουέλα (τσαβισμός)˙ σε χώρες της Ευρώπης όπου ανθεί ο ακροδεξιός λαϊκισμός (Γαλλία, Ολλανδία) αλλά και όπου πρόσφατα εμφανίζονται κινητοποιήσεις εξισωτικού λαϊκισμού (Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία)˙ τέλος, εξαιτίας της λαϊκιστικής παράδοσης του 19ου αιώνα, αλλά κυρίως της σημερινής άνθισης αντιθετικών «λαϊκιστικών» πολιτικών μορφωμάτων (Tea Party, Occupy), οι ΗΠΑ αποτέλεσαν επίσης σημαντικό ερευνητικό αντικείμενο της επιτόπιας έρευνας. Επιλέον, η ελληνική περίπτωση απασχόλησε την ερευνητική ομάδα και έτσι συγκεντρώθηκαν στοιχεία, μέσω επιτόπιας έρευνας στην Αθήνα, τόσο για την λαϊκιστική κουλτούρα της μεταπολίτευσης όσο και για πιο πρόσφατα φαινόμενα.
Προέκυψε έτσι ένα σημαντικό γνωστικό απόθεμα πάνω στο λαϊκιστικό φαινόμενο, το οποίο ακολούθως θα ταξινομηθεί και οργανωθεί, σε συσχέτιση με την βιβλιογραφική και ιστορική έρευνα που έχει ήδη ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος.