Οι “φυγόκεντρες” δυνάμεις και η ανάγκη της συνεργασίας