Από την Λατινική Αμερική έως την Ευρώπη και την Ελλάδα ο αγώνας είναι κοινός