{Γ.Α. Παπανδρέου} Με άρθρο λέει “ναι” σε ένα δημοψήφισμα