Η κυβέρνηση της Αριστεράς και το ζήτημα του κράτους