Η λαϊκή εντολή, ο ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική επιλογή του “εθνικού”